Kborsen.no – En blogg om finans, business og børs

Kborsen.no er en blogg om finans, næringsliv og aksjemarkedet som ble lansert i 2009 av to norske journalister. Den er skrevet på norsk, men er også oversatt til engelsk og svensk. Vi har hatt over 1 million besøkende siden vår oppstart.

Artiklene om Kborsen dekker en rekke emner relatert til finans som investering, handel med aksjer, hvordan være smart når du investerer osv. Bloggen dekker også andre emner som personlig økonomi, markedsføring etc.

Nedenfor finner du en liste over begreper som er fint å kunne når du leser innhold på Kborsen.no

Hva er finans?

Finans er prosessen med å administrere de finansielle eiendelene til en gitt enhet. Det er en samfunnsvitenskap som omhandler alle aspekter ved investering, sparing og risiko.

Ordet «finans» kommer fra det gammelfranske ordet financier, som igjen kommer fra det latinske ordet financia som betyr «eiendom» eller «eiendomsforvaltning». Den første registrerte bruken av dette begrepet var i 1225 i Frankrike.

Les mer om hva finans er her

Hva definerer business?

Forretninger er en prosess som involverer interaksjoner, transaksjoner og utveksling av varer, tjenester og penger. Det er en måte å gjøre arbeid på med det primære målet å tjene penger.

Les mer om hva business betyr her

Hva er en børs?

Aksjemarkedet er et finansmarked der aksjer kjøpes og selges. Det er et sted hvor folk handler aksjer og andre verdipapirer.

En aksje er et verdipapir som representerer eierandeler i selskapet som utstedte det, for eksempel aksjer i vanlige aksjer i et selskap eller en aksjeandel i en LLC.

En aksjeandel kan også referere til eierenheten til et slikt verdipapir, den minste brøkdelen av en slik aksje, eller prisen betalt for en aksje (verdien av en aksje).

Begrepet «lager» stammer fra det gamle engelske ordet «stocke» som betyr «ting», som har sin opprinnelse fra det proto-germanske ordet «stukkaz» som betyr «å hope seg opp»

Les mer om hva en børs er her

Hvordan påvirker finans børsen?

Aksjemarkedet er et system av finansielle verdipapirer som representerer eierskapskrav på selskaper, myndigheter eller andre enheter.

Finansnæringen er en viktig del av økonomien og har en betydelig innvirkning på aksjemarkedet. Faktisk sies det at finansnæringen bidrar mer til økonomien enn noen annen sektor.

Finansnæringen består av både forretningsbanker og investeringsbanker. Forretningsbanker er institusjoner som gir lån til personer og virksomheter samt tar innskudd fra personer og virksomheter. Investeringsbanker er institusjoner som hjelper selskaper med å skaffe kapital ved å utstede aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer for sine investorer.

Hvordan påvirker børsen økonomien vår?

Aksjemarkedet er en viktig del av økonomien. Det er et sted hvor folk kan investere i selskaper, og det påvirker økonomien som helhet.

Aksjemarkedet påvirker økonomien ved å gi likviditet til selskaper og investorer. Det gir også kapital for bedrifter å vokse, noe som kan føre til økonomisk vekst.

I tillegg gir det jobber til mange mennesker på Wall Street, så vel som folk som jobber i banker og andre finansinstitusjoner i New York City.

Hva er et børskrakk?

Et børskrakk er en plutselig, kraftig nedgang i aksjekursene. Det er vanligvis forårsaket av panikksalg.

Et børskrakk er et resultat av et plutselig og dramatisk fall i prisen på en gitt eiendel. Den vanligste årsaken til disse krasjene er panikksalg, som kan utløses av innlegg på sosiale medier, rykter eller nyhetsrapporter.

Aksjemarkeder er vanligvis delt inn i ulike segmenter, for eksempel store aksjer som handles på New York Stock Exchange (NYSE) og små aksjer som handles på NASDAQ. Disse segmentene er basert på ulike faktorer som verdi, likviditet, størrelse og vekstpotensial.

Les mer om børskrakk her

Hvorfor er et børskrakk farlig for økonomien?

Aksjekrakk er farlig for økonomien fordi de kan føre til omfattende konkurser og arbeidsledighet samt økt risiko for mislighold.

Aksjekrakk kan være skadelig for økonomien fordi de har en negativ innvirkning på forbruk og investeringer. De har også en negativ effekt på arbeidstakere som kan miste jobben eller være ute av stand til å finne arbeid i fremtiden.

Børskrakket i 1929 var det verste i historien. Børskrakket ble utløst av Wall Street-krakket 29. oktober 1929. Krakket førte til en nedgang i aksjekursene som til slutt brakte hele økonomien.

Hva betyr det når vi er i en “aksjeboble”?

Aksjemarkedet er et sted hvor folk kjøper og selger aksjer i selskaper. Disse aksjene kjøpes og selges på børsen, som er en markedsplass hvor kjøpere og selgere møtes for å handle verdipapirer. Selskaper er i stand til å skaffe penger ved å selge aksjer på aksjemarkedet til investorer.

Hva betyr det når vi er i en «aksjeboble»?

En aksjeboble er når det er en økning i prisen på aksjer som blir så stor at den blir uholdbar og til slutt faller ned igjen. Begrepet «aksjeboble» ble først laget av John Maynard Keynes i hans essay fra 1936, «Økonomiske muligheter for våre barnebarn.» I dette essayet argumenterte han for at overdreven spekulasjon ville føre til en økonomisk krasj lik det som skjedde under den store depresjonen.

Her kan du se nyheter om aksjebobler

Hva er kryptovaluta og desentraliserte børser?

Kryptovalutaer er en digital valuta som bruker kryptografi for å sikre transaksjonene og for å kontrollere opprettelsen av ytterligere enheter.

En desentralisert børs er en kryptovalutabørs som ikke er avhengig av noen sentralisert autoritet som en bank eller oppgjørssentral. Det er ikke kontrollert av noen individ eller enhet og kan ikke stenges av noen, inkludert utviklerne.

Kryptovalutaer brukes til nettbetalinger, pengeoverføringer, crowdfunding og andre mer komplekse økonomiske transaksjoner. De har blitt populært de siste årene fordi de tilbyr brukere anonymitet og sikkerhet fra sentrale myndigheter som myndigheter eller banker.

Les mer om hva kryptovaluta er